Βεβαίωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας φαρμάκου

Μπορείτε να λάβετε για το συμπληρωματικό σας πιστοποιητικό προστασίας φαρμάκου βεβαίωση:  

 • ισχύος
 • νομικής κατάστασης
 • κατάθεσης αίτησης
 • χορήγησης διπλώματος
 • κατάθεσης ΕΡ διπλωμάτων
 • κατάθεσης SPC
 • πληρωμής τελών
 • ανάκλησης τίτλου
 • έκπτωτου διπλώματος
 • καταχώρισης μεταβολής

Θα πρέπει να γνωρίζετε τουλάχιστον έναν από τους αριθμούς:

 • κατάθεσης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
 • υπόθεσης e-filing
 • χορήγησης του ΟΒΙ
 • ευρωπαϊκής χορήγησης

Θα χρειαστεί:

 • να συμπληρώσετε τους κωδικούς σας πρόσβασης στον ΟΒΙ
 • να πληρώσετε τα προβλεπόμενα τέλη για κάθε φάση της διαδικασίας

Το αποτέλεσμα θα το λάβετε στην ηλεκτρονική θυρίδα του ΟΒΙ.

Πληροφορίες υπηρεσίας