Εισαγωγή λιπασμάτων παλαιού τύπου προδιαγραφών

Οι επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έλεγχο εισαγωγής ανόργανων λιπασμάτων παλαιού τύπου προδιαγραφών.
Θα χρειαστείτε τους εταιρικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας