Εγχώρια παραγωγή λιπασμάτων παλαιού τύπου προδιαγραφών

Οι επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εγχώριας παραγωγής ανόργανων λιπασμάτων παλαιού τύπου προδιαγραφών.

Θα χρειαστείτε τους εταιρικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 
 

Πληροφορίες υπηρεσίας