Καταγραφή αποθεμάτων στερεών καυσίμων θέρμανσης χώρων

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιείστε στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, χονδρικής πώλησης, λιανικής πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης καυσίμων υλών στην Ελληνική Επικράτεια, καλείστε να να υποβάλετε τα στοιχεία αποθεμάτων σε: α) καυσόξυλα παντός είδους, β) πέλλετ, γ) μπρικέτες, δ) προσάναμμα (δαδί) που προορίζονται για τη θέρμανση χώρων.

Θα χρειαστείτε:

  • ειτε τους κωδικούς πρόσβασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
  • είτε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, αν δεν έχετε κωδικούς ΓΕΜΗ 
     

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας