Αίτηση μελισσοκομικού μητρώου

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Οι μελισσoκόμοι μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση: 

  • για τη Δήλωση Κατεχόμενων Κυψελών (ΔΚΚ) κάθε χρόνο.
  • για τη δράση "Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των Μετακινήσεων", αρκεί να έχετε μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 20 "κατεχόμενες κυψέλες" και θεωρημένο και εν ισχύ μελισσοκομικό βιβλιάριο. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και 14/5/2020 και εκπρόθεσμα για άλλες 25 ημέρες.
  • για τη δράση "Οικονομική στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας", αρκεί να έχετε μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 "κατεχόμενες κυψέλες" και θεωρημένο και εν ισχύ μελισσοκομικό βιβλιάριο. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και 18/5/2020 και εκπρόθεσμα για άλλες 25 ημέρες.
  • για το "Πρόγραμμα των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους".

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Πληροφορίες υπηρεσίας