Μητρώο φορέων διαμεσολάβησης και συμβάσεων ΕΙΧ οχημάτων με οδηγό

Στο μητρώο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία:

  • των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων που εκμισθώνονται με οδηγό
  • των οδηγών τους
  • των φορέων ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης μεταφοράς επιβατών

Με αυτόν τον τρόπο, ελέγχεται τόσο η νόμιμη λειτουργία των φορέων διαμεσολάβησης, όσο και η εκμίσθωση ΕΙΧ οχημάτων με οδηγό.  

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: