Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου για γιατρούς

Μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σας ως υπαίθριος γιατρός, κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα απαντήσει σε τυχόν απορίες σας για τη διαδικασία.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στα TAXISnet
  • το χρονικό διάστημα υπηρεσίας υπαίθρου

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: