Πάροχοι Τουρισμού για όλους

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως πάροχοι στο πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" μπορούν να δηλώσουν το κατάλυμά τους από 17 ως 23/06. 

Μετά την εξέταση των δηλώσεων, θα δημιουργηθεί Μητρώο Παρόχων, διαθέσιμο στους δικαιούχους για να επιλέξουν.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν καταλύματα όλων των κατηγοριών από όλη τη χώρα, για διαμονές από τον Ιούλιο ως και το τέλος του έτους.

Θα χρειαστούν:

  • τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή γνωστοποίηση
  • μία βεβαίωση ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία βιβλιαρίου
  • πιστοποιητικό πυρασφάλειας

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: