Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάστασης νοσηλευτή/τριας, φυσικοθεραπευτή/τριας, μαίας/μαιευτή, επισκεπτών/τριών υγείας

Οι νοσηλευτές/τριες, οι φυσικοθεραπευτές/τριες, οι μαίες/μαιευτές και οι επισκέπτες/τριες υγείας μπορείτε να ζητήσετε πιστοποιητικό που να περιγράφει την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: