Παύση άσκησης επαγγέλματος μηχανικού

Οι μηχανικοί πανεπιστημιακής και πρώην τεχνολογικής εκπαίδευσης που θέλετε να συνταξιοδοτηθείτε πρέπει πρώτα να κάνετε παύση άσκησης επαγγέλματος, για να κατοχυρώσετε την ημερομηνία που σταματήσατε να εργάζεστε.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: