Παραίτηση και ανάκληση άδειας ίδρυσης κληρονομικού φαρμακείου

Οι δικαιούχοι κληρονομικού φαρμακείου που είναι σε λειτουργία ή είναι συστεγασμένο με άλλο φαρμακείο μπορείτε:

  • να παραιτηθείτε από το δικαίωμα διατήρησής του ως κληρονομικού
  • να ζητήσετε την ανάκληση της αδείας ίδρυσης φαρμακείου που είχε εκδώσει ο θανών φαρμακοποιός

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: