Κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό εξαγωγής ιχθυοτροφών

Μπορείτε να ζητήσετε κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό για να εξάγετε ιχθυοτροφές σε χώρες εκτός ΕΕ. Θα χρειαστεί να γίνει επιτόπια αυτοψία στην εγκατάσταση αποθήκευσης των ιχθυοτροφών.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: