Κοινοτική άδεια μετακίνησης φορτηγών δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) στο εξωτερικό

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που έχετε ΦΔΧ μπορείτε να ζητήσετε κοινοτική άδεια ΕΕ, αρκεί να:

  • έχετε Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ) για διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές
  • είναι η επιχείρησή σας καταχωρισμένη στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: