Χορήγηση / ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα)

Οι ιδιοκτήτες συνεργείων αυτοκινήτων μπορείτε να ζητήσετε ή να ανανεώσετε την εξουσιοδότηση για τον έλεγχο και την έκδοση κάρτας καυσαερίων για πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Η πρώτη εξουσιοδότηση διαρκεί 3 χρόνια και στη συνέχεια μπορείτε να την ανανεώσετε.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: