Γενικό πτυχίο ραδιοτηλεγραφητή / ραδιοτηλεφωνητή μετά από εξετάσεις

Μπορείτε να πάρετε γενικό πτυχίο ραδιοτηλεγραφητή ή ραδιοτηλεφωνητή μετά από επιτυχή συμμετοχή σας σε εξετάσεις, αρκεί να έχετε:

  • υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ και να είστε άνω των 18
  • απολυτήριο λυκείου, εξαταξίου γυμνασίου ή άλλο τίτλο τουλάχιστον ισότιμης προς αυτά σχολής
  • απολυτήριο κρατικής σχολής ραδιοτηλεγραφητών ή νόμιμης ιδιωτικής σχολής ραδιοτηλεγραφίας - ραδιοτηλεφωνίας ή σχολής του ΟΤΕ, των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας
  • άρτια όραση, ακοή και άρθρωση φωνής

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: