Εξουσιοδότηση συνεργείου επισκευής γεωργικών μηχανημάτων

Οι ιδιοκτήτες συνεργείων επισκευής γεωργικών μηχανημάτων μπορείτε να ζητήσετε εξουσιοδότηση για να κάνετε τεχνικό έλεγχο σε μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα που είναι σε κυκλοφορία ή είναι εισαγόμενα. Θα γίνει έλεγχος του συνεργείου σας από αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: