Εξαγωγή γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης

Μπορείτε να ζήτησε έλεγχο προϊόντων φυτικής προέλευσης και να λάβετε για την εξαγωγή τους πιστοποιητικά:

  • ποιοτικού ελέγχου
  • φυτοϋγειονομικού ελέγχου
  • υγείας (health certificate)
  • ελεύθερης διακίνησης
  • προελέγχου για το φορτίο

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: