Επέκταση άδειας σκάφους επαγγελματικής αλιείας με επιπρόσθετα εργαλεία

Οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών μπορείτε να ζητήσετε την επέκταση της άδειας αλιείας σας ώστε να περιλαμβάνει επιπρόσθετα αλιευτικά εργαλεία.
Θα πρέπει να προηγηθεί επίσκεψη σας στο αρμόδιο Λιμεναρχείο όπου θα ζητήσετε βεβαίωση για τα χαρακτηριστικά του σκάφους σας.

Τα εργαλεία που επιτρέπονται:

  • παραγάδια: στάσιμα (LLS) / παρασυρόμενα παραγάδια (LLD)
  • δίχτυα: μανωμένα (GTR), συνδυασμός μανωμένων και απλαδιών (GTN), στάσιμα απλάδια δίχτυα (GNS)
  • πετονιές: συρτές (LTL), πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι (LHP), Πετονιές χειρός / καλαμιού με τη βοήθεια μηχανής (LHΜ), αθερινόδιχτο (GNS)
  • κοφινέλα (κιούρτοι) – (FPO)
  • πυροφάνι

Σημειώστε ότι, εξαιρείται το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα (SB).

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (την 1η φορά)
  • να συμπληρώσετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)
  • να επιλέξετε τον τρόπο παραλαβής

Με την υποβολή θα λάβετε e-mail με τα στοιχεία της αίτησής σας (αριθμό πρωτοκόλλου και αρχείο αίτησης) και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας.

Στη συνέχεια, θα ενημερωθείτε με e-mail για το αποτέλεσμα της αίτησης και το έγγραφο θα σας σταλεί όπως έχετε επιλέξει.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: