Έναρξη λειτουργίας εκμετάλλευσης βοοειδών

Οι κτηνοτρόφοι μπορείτε να κάνετε δήλωση έναρξης εκμετάλλευσης βοοειδών με σκοπό την αναπαραγωγή τους, τη γαλοκτοπαραγωγή, τη βιολογική εκτροφή τους, την κρεοπαραγωγή ή μικτό σκοπό. Η υπηρεσία αφορά βοοειδή ενσταυλισμένα, αγελαία ή μικτού τρόπου διαβίωσης.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: