Ηλεκτροδότηση πηγαδιού – γεώτρησης

Οι αγρότες, μπορείτε να ζητήσετε την ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος πηγαδιού γεώτρησης που βρίσκεται σε έκταση ιδιοκτησίας σας.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: