Έλεγχος ηλεκτρολογικών σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων

Μπορείτε να ζητήσετε τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του πρατηρίου υγρών καυσίμων, του σταθμού αυτοκινήτων, του πλυντηρίου – λιπαντηρίου ή του μικτού πρατηρίου σας, εκτός του τμήματος υγραερίου.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: