Εκπρόθεσμη ανανέωση άδειας σκάφους επαγγελματικής αλιείας

Οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών μπορείτε να ζητήσετε να σας χορηγηθεί απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας, για την ανανέωση της επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους σας εάν δεν έχετε ανανεώσει εμπρόθεσμα σε λιμενική αρχή την άδεια σας.
Θα πρέπει να προηγηθεί επίσκεψη σας στο αρμόδιο Λιμεναρχείο όπου θα ζητήσετε βεβαίωση για τα χαρακτηριστικά του σκάφους σας.

Η εκπρόθεσμη ανανέωση άδειας του σκάφους επιτρέπεται μόνο εάν:
συνέτρεχαν λόγοι λόγους ανωτέρας βίας ή ειδικών συγκεκριμένων συνθηκών που δεν επέτρεψαν την εμπρόθεσμη ανανέωση της
δεν έχει περάσει από την ημερομηνία λήξης της, διάστημα περισσότερο από δυο (2) διαδοχικές περιόδους με διάρκεια (2) ετών η κάθε μία.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (την 1η φορά)
  • να συμπληρώσετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)
  • να επιλέξετε τον τρόπο παραλαβής

 

Με την υποβολή θα λάβετε e-mail με τα στοιχεία της αίτησής σας (αριθμό πρωτοκόλλου και αρχείο αίτησης) και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας.

Στη συνέχεια, θα ενημερωθείτε με e-mail για το αποτέλεσμα της αίτησης και το έγγραφο θα σας σταλεί όπως έχετε επιλέξει.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: