Έγκριση σύνταξης και εκτύπωσης ή αντικατάστασης ενός φυτοϋγειονoμικού διαβατηρίου

Οι εγγεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικό μητρώο μπορείτε να ζητήσετε έγκριση και σύνταξη φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, για κάθε παρτίδα αποστολής / μετακίνησης φυτών ή φυτικών προϊόντων. Στη συνέχεια, θα γίνει μακροσκοπικός φυτοϋγειονομικός έλεγχος ή/και δειγματοληψία των φυτών στην επιχείρηση σας, ανάλογα με το φυτικό είδος. Σε περίπτωση δειγματοληψίας, το δείγμα θα σταλεί για έλεγχο στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ). Ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου, ο φυτοϋγειονομικός ελεγκτής θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την αίτηση σας.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: