Έγκριση χρήσης Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και αριθμός καταχώρισης για την διαχείρισή τους

Οι υπεύθυνοι μονάδων ή εγκαταστάσεων που χειρίζεστε Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ) και παράγωγα προϊόντα μπορείτε να ζητήσετε την έγκριση χρήσης ΖΥΠ και αριθμό καταχώρισής σας σε σχετικό μητρώο.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: