Έγκριση δραστηριοποίησης παραγωγού / εμπόρου πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στις αρμόδιες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την έγκριση άδειας παραγωγού / επαγγελματία υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: