Διαγραφή από το μελισσοκομικό μητρώο

Οι μελισσοκόμοι μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στις αρμόδιες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την έγκριση διαγραφής σας από το μελισσοκομικό μητρώο.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά


Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: