Βεβαίωση έναρξης λειτουργίας ανώτερης ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή ανώτερης ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης σχολής (ΝΠΔΔ)

Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) μπορείτε να λάβετε για την ανώτερη ιδιωτική σας σχολή δραματικής τέχνης / χορού βεβαίωση:

  • έναρξης λειτουργίας
  • μεταβίβασης
  • μετεγκατάστασης

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: