Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

Ζητήστε την τοποθέτησή σας σε νοσοκομείο ως έμμισθος ειδικευόμενος βοηθός γιατρού για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε την εκπαίδευσή σας σε ιατρική ειδικότητα.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: