Αναγγελία ίδρυσης / έναρξης λειτουργίας σχολής ή παραρτήματος υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

Φυσικά και νομικά πρόσωπα με άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών μπορείτε να ζητήσετε την αναγγελία ίδρυσης ή έναρξης λειτουργίας σχολής ή υποκαταστήματος σχολής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: