Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σχολής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας οδηγών (ΠΕΙ)

Οι κάτοχοι σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών και μεταφορέων κάθε κατηγορίας μπορείτε να κάνετε αίτηση για να αναγγείλετε την έναρξη λειτουργίας σχολής / κέντρου ΠΕΙ.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: