Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α’ / Β’ / Γ’ κατηγορίας

Ραδιοηλεκτρολόγοι, ραδιοτεχνίτες και ιδιοκτήτες εργαστηρίων μπορείτε να δηλώσετε την έναρξη λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου κατηγορίας Α’, Β’ ή Γ’. Οι ραδιοηλεκτρολόγοι και οι ραδιοτεχνίτες θα πρέπει:

  • να έχετε υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ και να είστε άνω των 18
  • να έχετε δικαίωμα άσκησης ανάλογου επαγγέλματος με την κατηγορία του εργαστηρίου
  • να διαθέτετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό
  • μόνοι οι ραδιοτεχνίτες, να έχετε την απαιτούμενη προϋπηρεσία

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: