Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών με άδεια από κράτος μέλος της ΕΕ

Οι κάτοχοι άδειας εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών που εκδόθηκε από κράτος μέλος της ΕΕ μπορείτε να κάνετε αίτηση για να αναγγείλετε την έναρξη του επαγγέλματός σας στην Ελλάδα. Θα έχετε δικαίωμα εκπαίδευσης για τις κατηγορίες οχημάτων που αναγράφονται στην ξένη άδεια.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: