Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη με εξετάσεις / άδεια βοηθού ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις

Μπορείτε να δηλώσετε την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός σας ως ραδιοτεχνίτης μετά από επιτυχή συμμετοχή σας σε εξετάσεις ή να λάβετε άδεια βοηθού ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις, αρκεί:

  • οι ραδιοτεχνίτες να έχετε υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ και να είστε άνω των 18
  • οι βοηθοί ραδιοτεχνίτη να είστε άνω των 16 και να έχετε προβλεπόμενο πτυχίο ή απολυτήριο ή βεβαίωση εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: