Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α’ μετά από εξετάσεις

Μπορείτε να δηλώσετε την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός σας ως ραδιοηλεκτρολόγος Α’ μετά από επιτυχή συμμετοχή σας σε εξετάσεις, αρκεί να έχετε:

  • υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ και να είστε άνω των 18
  • πτυχίο αναγνωρισμένης από το κράτος ανώτατης σχολής ηλεκτρονικών τεχνολογικού τομέα
  • άδεια ραδιοηλεκτρολόγου Β’
  • πενταετή υπηρεσία σε ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια κατασκευής, επισκευής και συντήρησης συσκευών ή εγκαταστάσεων ασυρμάτου Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Ιδιωτικών επιχειρήσεων

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: