Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α’ χωρίς εξετάσεις

Μπορείτε να δηλώσετε την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός σας ως ραδιοηλεκτρολόγος Α’ χωρίς εξετάσεις, αρκεί να είστε υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ άνω των 18 και να έχετε:

δίπλωμα ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου ή ισότιμης πολυτεχνικής σχολής ή

πτυχίο Φυσικού Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισότιμης σχολής ή

πτυχίο Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών του τ. Υπουργείου Συγκοινωνιών ή πτυχίο Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας (ΣΜΑ) ειδικότητας τηλεπικοινωνιών - ηλεκτρονικών ή πτυχίο Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: