Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β’ χωρίς εξετάσεις

Μπορείτε να δηλώσετε την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός σας ως ραδιοηλεκτρολόγος Β’ χωρίς εξετάσεις, αρκεί να έχετε:

  • υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ και να είστε άνω των 18
  • πτυχίο αναγνωρισμένης από το κράτος ανώτατης σχολής ηλεκτρονικών τεχνολογικού τομέα

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: