Αμοιβαία αλλαγή θέσης σε λαϊκή αγορά

Δύο ή περισσότεροι παραγωγοί - πωλητές που έχετε άδεια και δραστηριοποιείστε σε διαφορετικές λαϊκές αγορές της ίδιας Περιφέρειας, μπορείτε να ζητήσετε αμοιβαία αλλαγή θέσης σε διαφορετικές λαϊκές αγορές.

Προϋποθέσεις:

  • η αλλαγή να αφορά πωλητές με την ίδια ιδιότητα (παραγωγός ή επαγγελματίας)
  • το είδος της άδειας να είναι παρόμοιο
  • να μη διαταράσσεται η χωροταξία της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούμενα είδη
  • να μην δημιουργείται πρόβλημα στην επάρκεια της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούμενα είδη

Σημειώστε ότι η αμοιβαία αλλαγή θέσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις που ο 1 ή και οι 2 πωλητές είναι άνω των 60 ετών.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: