Αλλαγή ονόματος επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

Οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών μπορείτε να ζητήσετε αλλαγή του ονόματος του σκάφους σας, αρκεί να προσκομίσετε βεβαίωση για τα χαρακτηριστικά του σκάφους σας από το αρμόδιο Λιμεναρχείο. 

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: