Αλλαγή κατηγορίας άδειας επαγγελματία λαϊκών αγορών

Οι παραγωγοί - πωλητές υπαίθριου εμπορίου που δραστηριοποιείστε σε λαϊκές αγορές μπορείτε να ζητήσετε αλλαγή στα είδη εμπορίας της άδειά σας.

Είδη εμπορίας

  • πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης
  • νωπά αλιευτικά προϊόντα θαλάσσης, γλυκών υδάτων ή υδατοκαλλιέργειας
  • μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα
  • είδη κηπουρικής
  • βιομηχανικά είδη
  • υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων

Ταυτόχρονα, μπορείτε να ζητήσετε και αλλαγή λαϊκής αγοράς όπου δραστηριοποιείστε.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: