Αιτήσεις για θέματα υγειονομικών ελέγχων και περιβαλλοντικής υγιεινής των περιφερειακών ενοτήτων

Μπορείτε να υποβάλετε αιτήματα προς τις αρμόδιες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για θέματα που αφορούν σε υγειονομικούς ελέγχους και περιβαλλοντική υγιεινή.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: