Άδεια μεταφορέα ζώντων ζώων τύπου IΙ

Μπορείτε να ζητήσετε άδεια μεταφοράς σπονδυλωτών ζώντων ζώων (θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αμφίβια ή ψάρια) για οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ, για ταξίδια πάνω από 65 χιλιόμετρα και διάρκειας πάνω από 8 ώρες, αρκεί να:

  • έχετε την έδρα σας στην Ελλάδα
  • έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό
  • έχετε εσείς και το προσωπικό σας κατάλληλη εκπαίδευση στη μεταφορά ζώων
  • μην έχετε εσείς ή ο εκπρόσωπός σας υποπέσει σε σοβαρή παράβαση των διατάξεων της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των ζώων, τα 3 προηγούμενα χρόνια έχετε εγκεκριμένο όχημα μεταφοράς των ζώων.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: