Άδεια λειτουργίας πρατηρίου φυσικού αερίου ή μικτού πρατηρίου καυσίμων και ενέργειας

Μπορείτε να ζητήσετε την αναγγελία έναρξης λειτουργίας σε αστικές περιοχές:

  • πρατηρίου δημοσίας χρήσης για παροχή αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (GNC)
  • μικτού πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας (συνδυασμός GNC με υγρά καύσιμα ή φυσικό αέριο)

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στην αίτηση)

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: