Άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες αγροτικών μηχανημάτων

Οι αγρότες μπορείτε να ζητήσετε πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας για γεωργικό μηχάνημα.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε και να επισυνάψετε την αίτηση
  • επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: