Μητρώο ελεγκτών δόμησης

Οι μηχανικοί που θέλετε να μπείτε στο νέο μητρώο ελεγκτών δόμηση μπορείτε να υποβάλετε αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, ενημερώνεστε ηλεκτρονικά αν η αίτησή σας εγκρίθηκε και μπαίνετε αυτόματα στο μητρώο.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς μοναδικής σύνδεσης στο My TEE.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: