Διαχείριση δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων

Οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κτισμάτων, κατασκευών ή χρήσεων μπορείτε να διατηρήσετε το ακίνητό σας καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο.

Έτσι, μπορείτε να εξασφαλίσετε την αναστολή κυρώσεων και προστίμων για 30 χρόνια ή ακόμα και την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: