Παρακολούθηση υπόθεσης

Οι διάδικοι, ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους ή τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της υπόθεσής τους.

Θα χρειαστεί να δώσουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου όταν καταθέσουν το δικόγραφο ή στις Γραμματείες των Τμημάτων αργότερα, για να λάβουν κωδικό πρόσβασης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: