Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης για διεκπεραίωση της υπόθεσής σας ή απλή διοικητική πληροφόρηση

Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε:

  • Το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί με τηλεδιάσκεψη
  • Την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email)
  • Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του
  • Την διεύθυνση επικοινωνίας του

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: