Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Κλείστε ηλεκτρονικά ραντεβού με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που θέλετε να επισκεφτείτε. 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Σημείωση: Την τρέχουσα περίοδο τα ΚΕΠ λειτουργούν με μειωμένο ωράριο και εξυπηρετούν αποκλειστικά με ραντεβού, από τις 7:30 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. 
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: