Βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου ΑμεΑ

Μπορείτε να αιτηθείτε την βεβαίωση αναγνώρισης του σωματείου σας για τα αθλήματα που αυτό καλλιεργεί, από τις αρμόδιες αναγνωρισμένες ομοσπονδίες αθλητισμού ατόμων με αναπηρίες.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: