Αναγνώριση σωματείου ΑμεΑ

Αιτηθείτε την ειδική αθλητική αναγνώριση του σωματείου σας για ΑμεΑ και για τα αθλήματα που αυτό καλλιεργεί, από τις αρμόδιες αναγνωρισμένες ομοσπονδίες αθλητισμού ατόμων με αναπηρίες.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: